onze contactgegevens

Communicatie

Onze publicaties, de evenementen, de agenda en andere vormen van communicatie op het snijvlak van Duurzaamheid & ICT. lees meer
 

Over_GreenICT

Over Stichting GreenICT - Foundation for sustainable ICT - en haar missie, organisatie, werkwijze, de projecten en de vacatures lees meer
 

 

Stichting GreenICT - linken & nieuws

Stichting GreenICT is actief in een maatschappelijk urgent werkveld. De stichting onderkent het belang van samenwerking (zie onder meer partners) en zet zich hiervoor voortdurend in. Zo is Stichting GreenICT initiator van onder meer Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT, SIEnergyLab - Sustainable ICT & Energy Research en An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie.
Voorbeelden van interessante activiteiten en ontwikkelingen in dit werkveld zijn beschikbaar via: linken netwerktechnologie, linken duurzaamheid, evenementen, Agenda en nieuws.

 

Stichting GreenICT - partners

Stichting GreenICT werkt samen met een aanzienlijk aantal organisaties dat zich bezighoudt met wetenschappelijk technologisch onderzoek. De stichting heeft bij het nastreven van haar doel onder meer de support van (vakgroepen van) alle technische universiteiten in Nederland. Stichting GreenICT werkt eveneens nauw samen met vele toonaangevende bedrijven en de (rijks)overheid. Daarnaast beschikt de stichting over een uitgebreid relatienetwerk in het bedrijfsleven en de (rijks)overheid. Onder andere de volgende organisaties zijn betrokken bij initiatieven van Stichting GreenICT:


Daarnaast is Stichting GreenICT initiator en deelnemer van Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT.

 

Linken netwerktechnologie

Stichting GreenICT onderkent het belang van voorlichting. Hieronder treft men een aantal linken naar bronnen met informatie over ICT netwerktechnologie. Een actueel overzicht van evenementen waarbij Stichting GreenICT betrokken is en de bijbehorende agenda zijn beschikbaar via deze link.

 

Linken duurzaamheid

Stichting GreenICTonderkent het belang van voorlichting. Hieronder treft men een aantal linken naar bronnen met informatie over ICT gerelateerde duurzaamheid.Een actueel overzicht van evenementen waarbij Stichting GreenICT betrokken is en de bijbehorende agenda zijn beschikbaar via deze link.

 • RVO.nl EIA 2016
  - Energie-Investeringsaftrek (EIA), ook voor ICT bedrijven.
  Op de zogenoemde Energielijst 2016 van RVO.nl staan alle bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen. Bedrijfsmiddelen die niet "specifiek" op de lijst vermeld zijn, maar wel energie besparen, moeten een algemene besparingsnorm halen om voor EIA in aanmerking te komen. Voor bondige informatie zie ook www.iipduurzameict.nl > Publicaties > Tab: Tips.
 • Elsevier rapport "Alternative Energy Leadership Study" februari 2010.
  - TU/e behoort tot wereldtop onderzoek duurzame energie.
  In het rapport (PDF-file) van wetenschapsuitgever Elsevier staat de TU Eindhoven in de wereldwijde top-20 van onderzoeksinstellingen die onderzoek doen naar "alternative energy". De TU/e is de tweede Europese universiteit in de lijst en staat op plaats 16, vlak na Imperial College London.
 • Senternovem EIA voorjaar 2009
  - Energie-Investeringsaftrek (EIA), ook voor ICT bedrijven.
  Op de zogenoemde Energielijst 2009 van SenterNovem staan alle bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen. Bedrijfsmiddelen die niet "specifiek" op de lijst vermeld zijn, maar wel energie besparen, moeten een algemene besparingsnorm halen om voor EIA in aanmerking te komen. Voor bondige informatie zie www.iipduurzameict.nl > tips > Energie-Investeringsaftrek voor bedrijven.
 • Automatisering Gids 10 februari 2009
  - Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  Automatisering Gids beoogt sinds januari 2009 middels in een serie over MVO-projecten een beeld te schetsen van wat Nederlandse ICT-bedrijven zoal aan maatschappelijk verantwoorde inspanningen leveren.
 • Automatisering Gids 28 juli 2008
  - Bijna alle ICT-apparatuur blijft in kringloop.
  Met een hergebruik van 97 procent is de kringloop bijna volledig gesloten. Dat meldt brancheorganisatie ICT~Office in de "ICT~Milieumonitor 2008".
 • Ministerie van Economische Zaken Persbericht 14 juli 2008
  - Heemskerk en ICT~Office maken afspraken over energiebesparing.
  Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en brancheverenging ICT~Office hebben vandaag afspraken gemaakt over energiebesparing in de ICT-branche. De belangrijkste afspraak daarbij is het streven van de ICT-branche om de energie-efficiency met 30% te verbeteren over de periode 2005-2020.
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  - milieuvooruitzichten tot 2030 (samenvatting in het Nederlands).
  Deze uitgave van de OESO geeft analyses van economische en milieutrends tot 2030, en simulaties van beleidsmaatregelen voor de aanpak van de belangrijkste problemen. Zonder nieuwe beleidsmaatregelen lopen wij het risico onherstelbare schade toe te brengen aan het milieu en de voorraad natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn voor economische groei en welbevinden. Gebrek aan beleid brengt hoge kosten met zich mee.
 • Cursor, informatie- en opinieblad van de TU/E, week 3, 2008. Positief CO2 nieuws bestaat ook!
  - CO2 vervangt giftige organische oplosmiddelen . Bij het fabriceren van chemische producten als verf en lijm zijn vaak milieuvervuilende en brandgevaarlijke organische oplosmiddelen nodig. Dr. ir. Ard Koeken toont met zijn promotieonderzoek aan dat CO2 deze stoffen kan vervangen.
 • UNU StEP-Initiatief (Solving the E-waste Problem)
  - Oproep tot verbeterde inzameling, recycling van elektronisch afval.. Er is genoeg ruimte voor verbetering in de restmaterialen en recycling van huishoudelijke apparaten in Europa, volgens deze UNU - geleide studie voor de Europese Commissie (in English).
 • VPRO's Tegenlicht 26 november 2007
  Afval is voedsel (). Een revolutie in Nederland.
 • Stichting Urgenda 2050
  - De Urgenda. Een strategisch plan met aantal stappen en een lijst van concrete acties voor de korte én lange termijn. Het doel is om Nederland gaandeweg duurzamer te maken.
 • IT executive
  - dossier Green IT.
 • DHO - Duurzaam Hoger Onderwijs
  - Informatica en Duurzame Ontwikkeling. Bijdragen van de ICT aan duurzame ontwikkeling; een verkenning.

terug

 

Nieuws

Stichting GreenICT onderkent het belang van actuele voorlichting. Voor actuele informatie, zie ook onze publicaties, evenementen en agenda. Hieronder treft men een aantal bronnen met informatie over duurzame ICT:

 

Stichting GreenICT - evenementen & agenda

Een overzicht van evenementen waarbij Stichting GreenICT betrokken is en de bijbehorende agenda zijn beschikbaar via deze link.

 

Follow us