GreenICT - de publicaties

Vaststaat dat voor het onder de aandacht brengen van onderwerpen en het verspreiden van kennis, publicaties een effectief middel zijn. Indien mogelijk zal Stichting GreenICT hiervan gebruik maken:


terug


SDU uitgave " Duurzame ICT - Grondstof en energiebron voor een duurzame wereld" onder redactie van Roel Croes

Business Nationaal juni 2010 interview Roel Croes Stichting GreenICT - Kansen voor duurzame ICT liggen voor het oprapen