GreenICT - de missie

Stichting GreenICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in de informatie- en communicatietechnologie. De stichting zet zich hiervoor in via het faciliteren, zoals het initiŽren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek en diverse vormen van communicatie zoals voorlichting, advies, lezingen, congressen en workshops.

Stichting GreenICT streeft geen "ten koste van"-duurzaamheid na. Door het innovatief toepassen van huidige en toekomstige technologieŽn, is een optimaal rendement te bereiken zonder afbreuk te doen aan leef-, woon- en werkcomfort.

Stichting GreenICT verdoet niet graag haar tijd aan de non-discussie of er in een concreet geval sprake
is van duurzaamheid in of door ICT. Het belang is immers het resultaat dat ICT bijdraagt aan een duurzame wereld. Lees hierover ook "Waarom Duurzame ICT?".

terug