GreenICT - SIEnergyLab - Sustainable ICT & Energy Research

SIEnergyLab bundelt op nationaal niveau wetenschappelijke expertises op het terrein van Duurzame ICT & Energie. SIEnergyLab beoogt het initiëren, bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Duurzame ICT & Energie, ten behoeve van commerciële en maatschappelijke toepassingen.

Het zichtbaar maken van het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Duurzame ICT & Energie behoort tot de missie van SIEnergyLab. Een verbeterde beeldvorming over wetenschappelijk onderzoek, op het terrein van Duurzame ICT & Energie, bij overheid en bedrijfsleven biedt alle betrokken partijen kansen en mogelijkheden.

SIEnergyLab is een activiteit van Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT en een gezamenlijk initiatief van Stichting GreenICT en de Radboud Universiteit Nijmegen. De naam SIEnergyLab is een afkorting van Sustainable ICT & Energy Laboratory.

terug