Greening the Enterprise 3.0 - Duurzaamheid loont, juist nu!

Op initiatief van IT Executive werken IT Executive en Stichting GreenICT samen ter promotie van Greening The Enterprise 3.0. Deze conferentie vindt plaats op 25 november 2009 bij Media Plaza (Jaarbeurs) in Utrecht.


Duurzaamheid is een hot item in vele bestuurskamers. Stijgende energieprijzen hebben geholpen
het onderwerp op de agenda te krijgen en er ook in deze tijden van crisis op te houden. Duurzame bedrijven blijken kosteneffectieve bedrijven. Dus niet: Green IT, nu even niet. Maar: Green IT, juist nu!

Greening The Enterprise 3.0

IT neemt een groeiend aandeel van het totale energieverbruik in. Het "vergroenen" van de IT is daarom
een cruciale strategie om de totale CO2-uitstoot én de kosten van organisaties te beperken. Green IT
blijft daarom een belangrijk aandachtspunt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Daarnaast
wordt IT steeds meer ingezet als ‘tool’ om organisaties duurzamer te laten functioneren. Bij de derde
editie van Greening The Enterprise ligt de focus op de praktijk, de implementatie van duurzame en energiebesparende strategieën én de opbrengst daarvan.

Voor meer informatie over onder meer het programma en de sprekers klik hier.

terug