GreenICT - Biobased Performance Materials (BPM) programma

Het doel van het Biobased Performance Materials (BPM) programma is om biobased materialen te ontwikkelen, die wat betreft materiaaleigenschappen én prijs kunnen wedijveren met de uit aardolie gemaakte kunststoffen. Deze biokunststoffen zijn toe te passen in bijvoorbeeld optische (glas)vezels en computerbehuizingen.

Aan het BPM-programma nemen de belangrijkste Nederlandse kennisinstellingen deel, die zich bezig-houden met onderzoek naar biobased kunststoffen. Vanuit het bedrijfsleven werken circa 40 organisaties, waaronder GreenICT, mee in BPM-projecten.
Het BPM-programma wordt gecoördineerd door Wageningen UR Food & Biobased Research en werkt samen met Dutch Polymer Institute en DPI Value Centre. Het BPM-programma is gestart in 2009.

Het BPM-programma wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

terug